Znáte z našeho katalogu

Banner

ČSN EN ISO 10545-10 - Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

 

Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti předepisuje norma ČSN EN ISO 10545-10.

Změna rozměrů vlivem vlhkosti je vlastně úměrně zrychlený nárůst vypálených obkladových prvků po uložení ve vařící vodě, kde se stanoví odpovídající délkové změny.

Přístroje, které k tomuto zjišťování používáme:

  • Měřící rám s mikrometrem (úchylkoměrem, měřícím klínem nebo podobným měřicím přístrojem, který dokáže měřit s přesností 0,01 mm
  • Kalibrovaný standard z niklované oceli, v délce, která se rovná přibližně délce vzorku
  • Pec pro teplotu do 600°C s rychlostí nárůstu teploty 150°C/hod. a s regulací teploty na ±15°C.
  • Posuvné měřítko nebo jiný podobný přístroj, který naměří délku s přesností 0,5 mm.
  • Nádobu k uchování vzorků 24 hodin ve vroucí destilované nebo deionizované vodě.

Vzorky

Zkoušíme 5 celých obkladových prvků.  Pokud se celé obkladové prvky do rámu nevejdou, musíme je upevnit tak, že ze středu každého vyřízneme zkušební tělísko o délce nejméně 100 mm a šířce nejméně 35 mm a o tloušťce, která odpovídá tloušťce výrobku.  Dlouhá hrana vzorku u rozpojovaných obkladových prvků musí probíhat souhlasně s profilováním rubu.

Přípravné zkušební vzorky musí vyhovovat zvolenému měřícímu zařízení.

 

Postupujeme takto:

Žíhání.

Zkušební vzorky vypalujeme v peci s rychlostí nárůstu teploty 150°C/hod. a s dvouhodinovou výdrží při teplotě (550±15)°C. Vzorky ochladíme v peci při teplotě (70±10)°C, vyjmeme je a uchováváme v exsikátoru po dobu 24 hod. až 32 hodin při teplotě místnosti.

Pokud se na některých obkladových prvcích objeví při žíhání trhliny, žíhají se nové obkladové prvky při nižší rychlosti a při nižší rychlosti ochlazování.  Počáteční délka každého tělesa se porovná s délkou invarového standardu s přesností na 0,5 mm. Každý vzorek se změří dvakrát v časovém odstupu tří hodin.

 

Uložení ve vařící vodě

Destilovaná nebo deionizovaná voda se ve varné nádobě přivede k varu. Vzorky vaříme nepřetržitě po dobu 24 hodin.  Musíme zajistit, aby byly překryty nejméně 5 cm vodou a nedotýkaly se sebe navzájem, ani dna, ani stěn nádoby, ve které je vaříme.

Po té vzorky vyjmeme, vychladíme na teplotu místnosti, zajistíme, aby se vzájemně nedotýkaly.  Vzorky změříme. Další měření provedeme opět po 3 hodinách. Výsledky vyhodnotíme.

Pro každý vzorek vypočteme průměr z každých dvou měření délky před a po zkoušce varem a rozdíl těchto průměrů.

Vyhodnocení zkoušky

CSNENISO10545_10

Z provedení zkoušky musíme vyhotovit protokol, který musí obsahovat následující údaje:

 

  • Odkaz na příslušnou výše uvedenou normu
  • Popis obkladových prvků a velikost vzorků, které zkoušíme
  • Změny rozměrů vlivem vlhkosti každého zkušebního vzorku (nejvyšší hodnotu podtrhneme)
Průměrnou změnu rozměrů vlivem vlhkosti obkladových prvků
 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Ston
Gardenia Orchidea
Cisa Ceramiche
Ceramica Colli di Sassuolo
Powergres