Znáte z našeho katalogu

Banner

Definice pokládání s minimální spárou

dlazbaV každodenní pokladačské praxi je termínu „spára“ používáno k popisu čáry nebo spoje mezi jednotlivými dlaždicemi. Z estetických důvodů lze rektifikované monokalibrové dlaždice pokládat s minimální spárou mezi dlaždicemi. Pokládání s minimální spárou je takové podkládání, při kterém se dlaždice buďto úplně dotýkají nebo je mezi nimi spára o velikosti 1-2mm. Tato vzdálenost je závislá na velikosti dlaždic. Větší dlaždice (30cmX60cm a 60cmX60cm) vyžadují obecně větší vzdálenosti mezi dlaždicemi než dlaždice menších rozměrů.

DILATAČNÍ SPÁRY       Termín „dilatační spára“ je užíván pro jakékoli přerušení v kontinuu podlahového systému (od podloží/potěru k dlaždici), které je vytvořeno za účelem umožnění velikostních změn samotného pokládaného povrchu kvůli nezbytným strukturním a architektonickým důvodům. Tyto druhy spár lze rozdělit na:

  • obvodové spáry oddělující keramické dlaždice od přiléhajících částí budovy (stěny, pilastry, sloupy, apod.)
  • frakční spáry dělící velké dlaždicové plochy na menší části, většinou čtvercové .

  spara

 

Obecně je poslední zmíněný druhy spár užíván při dláždění velkých ploch, obzvláště v komerční sféře. Téměř nikdy jich není potřeba v obytné sféře.

 

VELIKOSTNÍ CHARAKTERISTIKA PRODUKTŮ

Povrchová plochost a velikostní charakteristiky jejich rektifikovaných produktů jsou v rámci specifikací mezinárodních standardů. Tyto výrobky lze tedy definovat jako monokalibrové. U porcelánových kameninových výrobků firmy Atlas Concorde lze samozřejmě nalézt mizivé rozdíly v povrchové plochosti (0,3%) a ve velikostní toleranci (0,1%), což ovšem v žádném případě neovlivňuje možnost pokládání s minimálními spáry.

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Floor Gres
Ceramiche del Conca
Impronta Ceramiche
Trend
Bardelli