Znáte z našeho katalogu

Banner

Lepení keramiky a přírodního kamene na kovové podklady

pokladac2Klasickým podkladem pro lepení keramických obkladů nebo přírodního kamene je například beton. Ve výjimečných případech je ovšem nutné položit dlažbu i na jiné materiály jako je třeba kov, což znamená větší náročnost na pokládku. Dlažbu lepenou na kovu najdete v některých osobních výtazích, montovaných ocelových schodištích nebo na luxusních lodích.

Jak jistě všichni víte, kov se vlivem střídání tepla a zimy roztahuje a stahuje a dochází tak k pohybům, které by mohli nalepenou dlažbu poškodit. Z toho důvodu je nutné použít v těchto případech vysoce deformovatelné lepidlo s maximální přídržností k podkladu. Nejlepších výsledků dosahují elastická lepidla na bázi reakčních pryskyřic. Jsou to většinou dvousložková polyuretanová lepidla. Základním předpokladem pro lepení keramických dlažeb nebo přírodního kamene na kovový povrch je naprostá čistota povrchu. Musí být očistěný od prachu, olejů, mastnoty, koroze a dalších případných nečistot. V případě, že byla z povrchu odstraněna koroze, musí se dlažba lepit okamžitě po jejím odstranění, aby se zabránilo jejímu opětovnému vytvoření a komplikacím při lepení. Další, dalo by se říct nejzákladnější podmínkou pro lepení keramických dlažeb na kovové podklady, je rovnost, tuhost a dostatečná stabilita podlahy. V případě nedodržení těchto předpokladů by došlo po zatížení k závažnému poškození nalepené dlažby.

 

 

3

 

 

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Caesar
Klinker Sire
Sant'Agostino
Savoia Italia
Casalgrande Padana