Znáte z našeho katalogu

Banner

Pokládání na betonové podlahy

dlazba1V  případě betonových podlah je prvním krokem vytvoření vyrovnávacího potěru.Vzhled a výdrž konečné pokládky,a tím pádem i možnost pokládání s minimálními spáry s perfektně rovným a kvalitním povrchem, záleží právě na kvalitě vyrovnávacího potěru.

 

 

DRUHY CEMENTOVÝCH VYROVNÁVACÍCH POTĚRŮ

Obvykle se pokládají v tloušťce 4 – 8 cm a jedná se o stavební materiály vyrobené smícháním malty a cementových pojiv. Vyrovnávací potěr spojený s nosným podkladem (např. betonová podlaha) se nazývá kotvený vyrovnávací potěr. V případě nespojených hmot, které neleží na podkladu, ale na nějaké oddělující vrstvě (například na odpařovací bariéře), používáme názvu nekotvený vyrovnávací potěr. Podobně se potěry položené na tepelné izolaci nebo na zvukotěsné vrstvě nazývají „plovoucí“. V případě, že nespojené či plovoucí potěry obsahují smyčky topného kabelu, používá se názvu „tepelný“ vyrovnávací potěr.

 

NÁVOD NA POKLÁDÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NELEŠTĚNÝCH PODLAH S MINIMÁLNÍMI SPÁRY

 

1. NEKOTVENÉ VYROVNÁVACÍ POTĚRY

Více než 35mm tlusté nespojené potěry se používají pouze v případě povrchů pro chodce. Tyto potěry jsou odděleny od podloží horizontální vrstvou (například polyethylenové nebo PVC pásy), která zabraňuje spojení vyrovnávacího potěru s podložím. Okraje jsou navíc opatřeny 1cm tlustou stlačitelnou vrstvou polystyrénové pěny okolo krajů stěn a pilastrů. Pásy musí být vytaženy alespoň do výše 10cm u každé zdi či pilastru. Pásy v oddělující vrstvě musí taktéž přesahovat alespoň o 20cm a navíc musí být olepeny páskou. Tato technika se doporučuje všude, kde je to možné (užitná tloušťka 35mm), protože:

  • Vytváří se podlaha nezávislá na deformacích (například usedání, zmenšení z důvodu hydrometrického smršťování, termální expanze, menších poklesů základů apod.)
  • Vhodně tlusté polyethylenové pásy vytváří efektivní bariéru před výpary, což zamezuje úniku vznikající vlhkosti z podkladu.

Tento typ vyrovnávacího potěru je za normálních okolností náchylnější k deformacím (zvlňování) a měl by tedy být výroben z výrobků s minimálním smršťováním a s vysokými mechanickými vlastnostmi jako MAPECEM – MAPEI, TOPECEM – MAPEI nebo TOPCEM PRONTO – MAPEI. U tradičních pískových a betonových vyrovnávacích potěrů musí být vytvořeny dilatační spáry v blízkosti pantů, mezi pilastry a nejméně každých 20-25m2, prořezáním potěru do hloubky přibližně 1/3 celkové tloušťky. Věnujte při tom maximální opatrnost možným elektrickým a rozvodným sítím v podlaze.

 

2. PLOVOUCÍ VYROVNÁVACÍ POTĚRY

Nespojený vyrovnávací potěr položený na vrstvě tepelně izolačního nebo zvukotěsného materiálu (například korek, polyethylenové výztuže, pásy polystyrénu apod.) se nazývá plovoucí. V takovýchto případech musí být vhodně určeno množství vyrovnávacího potěru. V nezbytných případech by měly veškeré rozvodné sítě vést středem naneseného vyrovnávacího potěru, což má vést k zlepšení distribuce tlaku a k omezení výskytu prasklin.

 

3. KOTVENÉ VYROVNÁVACÍ POTĚRY

 

polystyren V případech, kdy omezená tloušťka (<35mm) zamezuje použití plovoucího nebo nekotveného vyrovnávacího potěru, lze použitý vyrovnávací potěr spojit přímo s podkladem. Pro zaručení vynikající přilnavosti a odolnosti spoje mezi potěrem a podložím by měla být na podklad aplikována cementová zálivková malta vyrobená smícháním syntetického latexu (například PLANICRETE-MAPEI) s vodou a s pojivem, které bylo použito pro přípravu vyrovnávacího potěru. Nezávisle na použité adhesivní látce by měla být vyrobená zálivka aplikována „čerstvě na čerstvé“. Okolo okrajů místnosti a kolem pilastru by měly být vytvořeny obvodové spáry vložením 1cm tlusté vrstvy stlačitelného materiálu, například polystyrenu.

 

 

4. TEPELNY VYROVNÁVACÍ POTĚR

Tohoto termínu se používá pro plovoucí vyrovnávací potěr, ve kterém je veda síť (kompozitní nebo umělohmotná s kovovým jádrem), která je tvořena spirálami nebo smyčkami, skrz které proudí voda s průměrnou teplotou 40°C (nejvíce 65°C). Spirály jsou položeny na izolačních panelech, které usměrňují teplo přes volný prostor tak, aby docházelo k ohřevu pouze daného pokoje. Vyrovnávací potěr může být položen pouze v případě, že byla ověřena neprodyšnost vedeného potrubí. Okolo okrajů pokoje a kolem pilastru by měla být položena 1cm tlustá vrstva stlačitelného materiálu, například polystyrenu. Tloušťka vyrovnávacího potěru nad potrubím by měla být redukována na nezbytné minimum (nejméně 2,5 cm), což by mělo zaručit rychlejší ohřev místnosti díky co nejnižším hodnotám teplotní netečnosti. Pro maximální snížení doby tuhnutí, před zapnutím centrálního vytápění před pokládáním dlaždic, se doporučuje vytvořit směs s využitím cementových pojiv nebo speciálních pojiv s minimálním smršťováním a s vysokými mechanickými vlastnostmi jako MAPECEM – MAPEI, TOPECEM – MAPEI. Pokud používáme tradiční vyrovnávací potěry vyrobené na místě smícháním písku a betonu, a chceme-li si zajistit relativně vysokou teplotní vodivost a úplné začlenění tepelné sítě, měli by jsme vždy použít super-zkapalňovacího přídavku jako MAPEFLUID N200 – MAPEI .Po uplynutí doby tuhnutí, která je závislá na použitých pojivech, by měl být zapnut vytápěcí systém, a to jak z důvodů kontroly funkčnosti systému, tak pro úplné dokončení tuhnoucí fáze vyrovnávacího potěru.

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Cerdomus
Cotto d'Este
Rako
Marca Corona
Ceramica Vogue