Znáte z našeho katalogu

Banner

Typy podkladů

1-rukavicePři rozhodování o postupech nutných k optimálnímu pokládání s minimálními spáry musí být brán v úvahu typ již existujícího podkladu. Obecně se jedná o betonovou podlahu a již existující podlahu.

 

 

POKLÁDÁNÍ NA BETONOVÉ PODLAHY

1-beton V případě betonových podlah je prvním krokem vytvoření vyrovnávacího potěru. Vzhled a výdrž konečné pokládky, a tím pádem i možnost pokládání s minimálními spáry s perfektně rovným a kvalitním povrchem, záleží právě na kvalitě vyrovnávacího potěru.

 

DRUHY CEMENTOVÝCH VYROVNÁVACÍCH POTĚRŮ

Obvykle se pokládají v tloušťce 4-8 cm a jedná se o stavební materiály vyrobené smícháním malty a cementových pojiv. Vyrovnávací potěr spojený s nosným podkladem (např. betonová podlaha) se nazývá kotvený vyrovnávací potěr. V případě nespojených hmot, které neleží na podkladu, ale na nějaké oddělující vrstvě (například na odpařovací bariéře),  používáme názvu nekotvený vyrovnávací potěr. Podobně se potěry položené na tepelné izolaci nebo na zvukotěsné vrstvě nazývají „plovoucí“. V případě že nespojené či plovoucí potěry obsahují smyčky  topného  kabelu,  používá se názvu „tepelný“ vyrovnávací potěr.

 

NEKOTVENÉ VYROVNÁVACÍ POTĚRY

1-kybl Více než 35mm tlusté nespojené potěry se používají pouze v případě povrchů pro chodce. Tyto potěry jsou odděleny od podloží horizontální vrstvou (například polyethylenové nebo PVC pásy), která zabraňuje spojení vyrovnávacího potěru s podložím. Okraje jsou navíc opatřeny 1cm tlustou stlačitelnou vrstvou polystyrénové pěny okolo krajů stěn a pilastrů. Pásy musí být vytaženy alespoň do výše 10cm u každé zdi či pilastru. Pásy v oddělující vrstvě musí taktéž přesahovat alespoň o 20cm a navíc musí být olepeny páskou. Tato technika se doporučuje všude, kde je to možné (užitná tloušťka 35mm), protože:

  • Vytváří se podlaha nezávislá na deformacích (například usedání, zmenšení z důvodu hydrometrického smršťování, termální expanze, menších poklesů základů apod.)
  • Vhodně tlusté polyethylenové pásy vytváří efektivní bariéru před výpary, což zamezuje úniku vznikající vlhkosti z podkladu.  Tento typ vyrovnávacího potěru je za normálních okolností náchylnější k deformacím (zvlňování) a měl by tedy být výroben z výrobků s minimálním smršťováním a s vysokými mechanickými vlastnostmi jako MAPECEM – MAPEI, TOPECEM – MAPEI nebo TOPCEM PRONTO – MAPEI.

U tradičních pískových a betonových vyrovnávacích potěrů musí být vytvořeny dilatační spáry v blízkosti pantů, mezi pilastry a nejméně každých 20-25m2, prořezáním potěru do hloubky přibližně 1/3 celkové tloušťky. Věnujte při tom maximální opatrnost možným elektrickým a rozvodným sítím v podlaze. V případě, že je vyrovnávací potěr vyroben z výše uvedených speciálních malt nebo pojiv, lze vzdálenosti mezi dilatačními spáry účinně zvětšit.

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Impronta Ceramiche
Panaria Ceramica
Ariana Valverde
Ceramica Magica
Apavisa