Znáte z našeho katalogu

Banner

Keramička Atlas Concorde byla založena v roce 1969

logo_atl„Firma Atlas Concorde byla založena v roce 1969 a z hlediska technologických možností, množství nabízených výrobků a prestiže značky představuje jednu z nejvýznamnějších světových firem zabývajících se výrobou obkladových a dlažebních materiálů. Síla společnosti Atlas Concorde spočívá v neustále rozšiřované nabídce produktů, která obsahuje řešení pro všechny prostory i styly,díky čemuž si společnost udržuje konkurenceschopné postavení na trhu.

Široká škála výrobků zahrnuje vše od technických slinutých glazovaných dlažeb probarvených v celé tloušťce až po jednou pálené dlaždice, od tradičních obkladů a obkladů na bílém střepu až po jednou pálenou nebo slinutou mozaiku. Na stránkách www.levnadlazba.cz najdete široký výběr produktů.

Katalog výrobků firmy Atlas Concorde nabízí více než 60 kolekcí vhodných pro každý architektonický záměr: obytné, nebo nebytové prostory, venkovní prostory, rozsáhlé stavby i městské designové projekty. Společnost věnuje pozornost životnímu stylu a sleduje nejnovější trendy v architektuře a designu a nejnovější vývoj v trendech a technologiích pak aplikuje při výrobě dlažebních materiálů. Výsledkem jsou pak keramické dlaždice nejvyšší kvality, esteticky i technologicky hodnotné, které se samy stávají zdrojem a inspirací pro další  trendy a výrobní technologie.

Výrobní technologie společnosti Atlas Concorde je výsledkem dlouhodobého výzkumu a rozvoje, a proto se řadí mezi nejrozvinutější na světě. Suroviny jsou pečlivě vybírány a zpracovávány v automatickém výrobním procesu, který je nepřetržitě monitorován. Dekory jsou vyráběny technikami umožňujícími maximální přesnost, díky čemuž vznikají výrobky s vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Už více než deset let celý výrobní proces společnosti Atlas Concorde odpovídá normě kvality UNI EN ISO 9001.

  view_tc

Společnost Atlas Concorde klade důraz na kvalitu služeb, které poskytuje distributorům, architektům i konečným spotřebitelům. Mezi základní prodejní a obchodní prostředky patří prestiž značky, komunikace prostřednictvím reklamy a propagace společnosti a jejích výrobků, internetové stránky společnosti a portál MyAtlas (Můj Atlas), který poskytuje užitečné informace o kolekcích a technických parametrech výrobků. Dále poskytujeme on-line servis pro zákazníky, konzultace, rady, jak vystavit zboží na prodejně (za pomoci AC Point) a školení týkající se výrobků, prodejních prostředků a marketingu.

Podle loga The Ceramic Tiles of Italy (Italské dlaždice) poznáte dlažbu vyrobenou v Itálii ve společnostech, které jsou součástí tzv. asociace Confindustria Ceramica a které dodržují její etický kodex. Zmíněný kodex, sestavený a prosazovaný asociací Confindustria Ceramica, zavazuje všechny členské společnosti, že budou jasně a prokazatelně dokládat původ svých produktů.

Označení Made in Italy produktů společnosti Atlas Concorde je synonymem pro styl, kvalitu a etiku. Společnost Atlas Concorde dodržuje Etický kodex asociace Confindustria Ceramica, díky čemuž je oprávněna označovat logem Made in Italy všechny své produkty navržené a vyrobené v Itálii, tj. veškeré keramické dlaždice, dekory a většinu speciálních kusů; pouze malá část se jich vyrábí ve Španělsku. Produkty společnosti Atlas Concorde jsou vyráběny z vysoce kvalitních a bezpečných surovin a za použití technologií šetrných k životnímu prostředí. Co se týče personálu, společnost Atlas Concorde svým zaměstnancům poskytuje ty nejlepší pracovní podmínky.

Toto všechno jsou důvody, proč je logo Made in Italy společnosti Atlas Concorde výrazem pro silné hodnoty jako je styl, design, kvalita výrobku a ohleduplnost k životnímu prostředí a k lidem, kteří v něm žijí. Vizualizace jejich produktů můžete vidět na portále www.studiokoupelen.cz.

Společnost Atlas Concorde byla jednou z prvních společností v sektoru výroby obkladů a dlažeb na světě, která obdržela certifikát Ecolabel pro všechny své řady keramických dlaždic. Tento certifikát uděluje Evropská unie výrobkům, jejichž negativní dopad na životní prostředí je velmi nízký. Zaručuje projektantům a koncovým uživatelům, že zakoupený výrobek je šetrný k životnímu prostředí.

Evropské logo environmentální kvality (Ecolabel) potvrzuje, že daný výrobek odpovídá ekologickým kritériím EU. Evropská unie jím označuje pouze výrobky, které mají v porovnání s ostatními nízký dopad na životní prostředí. Pro určení vlivu výrobku na životní prostředí je třeba brát v potaz celý životní cyklus výrobku od těžby základních surovin (včetně výběru dodavatele), přes výrobu, rozvoz (včetně balení) a užívání výrobku až do jeho likvidace. Parametry, které se zkoumají nejpodrobněji, jsou: spotřeba energie, množství škodlivin, které je vypouštěno do vody a do ovzduší, ochrana životního prostředí a množství škodlivin vypouštěných do půdy.“

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Mosaico+
Ergon
Cedir
Lea
Graniti Fiandre