Stanovení délkové teplotní roztažnosti u keramických obkladových prvků  je předepsáno  normou ČSN EN ISO 10545-8.

Koeficient délkové teplotní roztažnosti se stanovuje v teplotním rozsahu od teploty místnosti do 100˚C.

Přístroje, nutné k provedení tohoto stanovení:

  • Vhodný zkušební přístroj pro stanovení teplotní roztažnosti s rychlostí zahřívání (5±1)˚C/min. , který má stejnoměrné rozložení teploty na zkušebním tělese.
  • Posuvné měřítko nebo jiné vhodné měřidlo
  • Sušárnu pro teplotu (110±5)˚C. Jiné sušící systémy, např. infračervené nebo mikrovlnné, se mohou použít pouze v případě, že poskytují stejné výsledky.
  • Exsikátor

Zkušení vzorky

Ze středu jednoho obkladového prvku vyřízneme dvě pravoúhlá zkušební tělesa tak, aby jejich délky byly vhodné pro přístroj, ve kterém je budeme zkoušet.  Konce těles rovně a rovnoběžně zbrousíme.

Pokud je to nutné, zkušební tělesa zabrousíme tak, aby každá strana v příčném řezu byla slabší než 6 mm a průřezová plocha větší než 10 mm². Nejkratší délka zkušebních těles musí být 50 mm. U obkladů, které jsou glazované,  nesmíme zbrousit glazuru.

Postup

Zkušební tělesa vysušíme při teplotě (110±5)˚C do ustálené hmotnosti. To znamená, že rozdíl hmotností mezi dvěma váženími, která po sobě následují v intervalech 24 hodin, je menší než 0,1%. Pak je umístíme do exsikátoru a necháme je ochladit na teplotu okolí. Posuvným měřítkem stanovíme jejich délky s přesností 0,002 násobku délky.

Tělesa vložíme do zkušebního přístroje a zaznamenáme teplotu okolí. Na začátku měření a v jeho průběhu měříme délku s přesností 0,01 mm. Teplotní a délková měření provádíme v teplotním intervalu ne větším než 15˚C/min.

Vyhodnocení

CSNENISO10545_8

Ze zkoušky musíme vyhotovit protokol, který bude obsahovat následující údaje:

  • Odkaz na příslušnou část normy
  • Popis obkladových prvků včetně přípravy zkušebního tělesa
  • Koeficient délkové teplotní roztažnosti obou těles, které zkoušíme.

 

 

 

 

 

Stanovení délkové teplotní roztažnosti u keramických obkladových prvků  je předepsáno  normou ČSN EN ISO 10545-8.

Koeficient délkové teplotní roztažnosti se stanovuje v teplotním rozsahu od teploty místnosti do 100˚C.

Přístroje, nutné k provedení tohoto stanovení:

Ø  Vhodný zkušební přístroj pro stanovení teplotní roztažnosti s rychlostí zahřívání (5±1)˚C/min. , který má stejnoměrné rozložení teploty na zkušebním tělese.

Ø  Posuvné měřítko nebo jiné vhodné měřidlo

Ø  Sušárnu pro teplotu (110±5)˚C. Jiné sušící systémy, např. infračervené nebo mikrovlnné, se mohou použít pouze v případě, že poskytují stejné výsledky.

Ø  Exsikátor

Zkušení vzorky

Ze středu jednoho obkladového prvku vyřízneme dvě pravoúhlá zkušební tělesa tak, aby jejich délky byly vhodné pro přístroj, ve kterém je budeme zkoušet.  Konce těles rovně a rovnoběžně zbrousíme.

Pokud je to nutné, zkušební tělesa zabrousíme tak, aby každá strana v příčném řezu byla slabší než 6 mm a průřezová plocha větší než 10 mm². Nejkratší délka zkušebních těles musí být 50 mm. U obkladů, které jsou glazované,  nesmíme zbrousit glazuru.

Postup

Zkušební tělesa vysušíme při teplotě (110±5)˚C do ustálené hmotnosti. To znamená, že rozdíl hmotností mezi dvěma váženími, která po sobě následují v intervalech 24 hodin, je menší než 0,1%. Pak je umístíme do exsikátoru a necháme je ochladit na teplotu okolí. Posuvným měřítkem stanovíme jejich délky s přesností 0,002 násobku délky.

Tělesa vložíme do zkušebního přístroje a zaznamenáme teplotu okolí. Na začátku měření a v jeho průběhu měříme délku s přesností 0,01 mm. Teplotní a délková měření provádíme v teplotním intervalu ne větším než 15˚C/min.

Vyhodnocení

Koeficient délkové teplotní roztažnosti () se vypočítá podle následujícího vztahu a zaokrouhlí se na /˚C:

 =  .  

Kde  je délka zkušebního tělesa při teplotě místnosti

      je změna délky zkušebního tělesa mezi teplotou místnosti a 100˚C

 

Ze zkoušky musíme vyhotovit protokol, který bude obsahovat následující údaje:

Ø  Odkaz na příslušnou část normy

Ø  Popis obkladových prvků včetně přípravy zkušebního tělesa

Ø  Koeficient délkové teplotní roztažnosti obou těles, které zkoušíme.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework