Stanovení odolnosti proti opotřebení  u neglazovaných keramických prvků

 

Stanovení odolnosti proti opotřebení  u neglazovaných  keramických prvků používaných pro dlažby nám stanovuje norma ČSN EN ISO 10545-6.

Popis metody

Toto stanovení se provádí měřením délky brusné stopy, způsobené na lícní ploše otáčivým brusným kotoučem, při stanovených podmínkách a s použitím brusiva.

Přístroje

1.      Zkušební přístroj na stanovení obrusnosti

Tento přístroje se skládá z otáčivého brusného kotouče, ze zásobníku brusiva s regulovatelným vývodem, ze závaží a z držáku na vzorky.  Brusný kotouč je zhotoven z oceli E 235A o průměru (200±0,2) mm a tloušťce (10±0.1) mm na vnější straně. Počet otáček je 75 .

Tlak, kterým se vzorek přitlačuje na brusný kotouč určíme nastavením přístroje na čiré křemenné sklo. Tlak se nastavuje tak, aby po 150 otáčkách za použití brusiva F 80 vznikla stopa 24±0,5 mm.

Jako primární standard použijeme čiré křemenné sklo, jako sekundární standard můžeme použít plavené sklo nebo jiné vhodné výrobky.

2.       Přístroj  na měření délky, který musí měřit s přesností na 0,1 mm.

3.       Brusivo: bílý přetavený korund zrnitosti T 80

 

Vzorky

1.      Druh vzorků

Zkoušky se provádí na celých obkladových prvcích nebo na jejich částech, které musí mít příslušnou velikost. Malé vzorky před zkouškou upevníme bez spár na větší podložku.

 

2.      Příprava vzorků

Vzorky použijeme pouze suché a čisté.

 

3.       Počet vzorků

Zkoušíme nejméně pět vzorků od každého druhu.

 

 

 

Postup

 

Vzorek nasadíme do zkušebního přístroje tangenciálně k otáčivému brusnému kotouči. Zajistíme, aby k brusné zóně bylo přiváděno kontinuálně (100±10) g brusiva na 100 otáček.

Po provedení 150 otáček brusným kotoučem vzorek vyjmeme z přístroje a změříme délku brusné stopy L s přesností na 0,5 mm. Každý zkoušený vzorek změříme na lícní ploše na nejméně dvou vzájemně kolmých místech. Pokud reliéfní povrch vzorku ovlivňuje stanovení, můžeme jej obrousit, výsledky zkoušek však nebudou rovnocenné zkouškám s hladkým povrchem.

Použité brusivo nesmíme využít opakovaně.

 

Vyhodnocení

Odolnost proti opotřebení se udává jako objem V obroušeného materiálu v . Vypočítá se z délky brusné dráhy L podle následující rovnice

 

 CSNENISO10545-6a 

 

Kde

a             je středový úhel pod tětivou brusné dráhy, ve stupních

h             je tloušťka otáčivého brusného kotouče v mm

d             průměr otáčivého brusného kotouče v mm

L              délka tětivy brusné stopy, v mm

 

Protokol o zkoušce

Ze zkoušky musíme vystavit protokol, který bude obsahovat následující údaje:

a)      Odkaz na příslušnou část normy

b)      Popis obkladových prvků

c)       Délka tětivy L každé brusné dráhy na 0,5 mm

d)      Objem V každé brusné stopy v CSNENISO10545-6c 

e)      Průměrný objem CSNENISO10545-6b 

 

 

 

 

 

 

 

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework