Pokládka na betonovou podlahu
Pokud se bude provádět pokládka keramických dlaždic na novou betonovou podlahu, je nutné si nejdříve vytvořit vyrovnávací potěr. Na kvalitě vyrovnávacího potěru závisí nejen estetický vzhled pokládky, ale také životnost a především možnost pokládat s minimálními spárami, které budou efektně rovné. Cementový vyrovnávací potěr se obvykle provádí v tloušťce od 4 do 8 cm a běžným způsobem se vyrábí smícháním doporučeného tříděného písku, cementových pojiv a vody. Modernější způsob pokládky potěrového betonu je použití už předem namíchané hotové směsi, do které se přimíchá pouze voda v určeném dávkování, a tím se zabrání zbytečným komplikacím v podobě špatného promíchání nebo špatného dávkování některých ze složek, což má velmi pozitivní vliv na výslednou kvalitu betonu. V obou případech se jedná o běžné betonové směsi, které zrají minimálně 1 měsíc. V dnešní hektické době, kdy více než, kdy jindy platí, že čas jsou peníze, se díky moderním inovacím používají nejvyspělejší technologie některých výrobců, které umožňují jeden den položit betonový potěr a už druhý den lepit dlaždice. Pro takovou pokládku potěrového betonu se zvolí ekokompatibilní hydraulické pojivo s rychlým schnutím, Keracem Eco, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. smíchané s tříděným pískem Keracem Quarzo, taktéž od Kerakollu a vodou. Další možností je použití už hotové směsi. Pro takové účely se doporučuje použít speciální ekokompatibilní minerální potěr Keracem Eco Pronto, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Obě varianty oproti běžným směsím urychlují proces schnutí a zrání o celý měsíc. Mají ale stejnou dobu pro zpracování jako běžné betony a používat se dají už po pouhých 8 hodinách. Výsledné vlastnosti oproti běžným potěrům jsou ale celkově výrazně lepší, například mají vyšší pevnost nebo dokonalou tepelnou vodivost. Jsou vhodné na vyhřívané podlahy s dosažením nejvyšší účinnosti a rovnoměrného rozvodu tepla. Po 24 hodinách už je možné na takový potěr lepit dlažbu, po 5 dnech dřevěné parkety.


Existují základní dva druhy vyrovnávacích potěrů:
1) Kotvený – jedná se o potěr, který je spojený s nosným podkladem, jako je např. betonový základ, betonová podlaha
2) Nekotvený – tento potěr neleží přímo na podkladu, ale na oddělující vrstvě např. na odpařovací bariéře
Nekotvený plovoucí potěr je položený na tepelné izolaci, nebo zvukotěsné vrstvě.
Nekotvený tepelný potěr či plovoucí potěr není spojený s podkladem a obvykle obsahuje smyčky topného kabelu nebo teplovodního potrubí

 

Kotvené vyrovnávací potěry
Pokud situace dovolí, nebo je z nějakého důvodu omezená tloušťka, kdy se nemůže použít nekotveného nebo plovoucího potěru, použije se vyrovnávací potěr, který je spojen přímo s podkladem, tedy tzv. kotvený potěr. Postupuje se tak, že se na stávající kompaktní, vyzrálý a pevný podklad, který se předem očistí, nejdříve nanese spojovací kotvící směs vyrobená z ekokompatibilního hydraulického pojiva s rychlým schnutím Keracemu Eco, ideální pro Greenbuilding, smíchaná s ekokompatibilním vodním latexem Kerplast Eco P6, ideální pro Greenbuilding a vodou v poměru 2,5:1:1. od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. To proto, aby byla zaručena vynikající přilnavost a odolnost spoje mezi potěrem a podkladem. Před kladením potěru se musí nejdříve po celém obvodě místnosti nebo kolem sloupů nalepit obvodový dilatační pás Tapetex, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Do takto čerstvě naneseného spojovacího můstku se ihned způsobem čerstvý do čerstvého nanese zavlhlá betonová směs vyrobená z ekokompatibilního pojiva Keracemu Eco, ideální pro Greenbuilding, které je smíchané s ekokompatibilním tříděným pískem Keracem Quarzo, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. a vodou. Nebo se může použít již hotový ekokompatibilní minerální potěr Keracem Eco Pronto, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Příprava podkladu je v obou případech stejná.

 

Nekotvený vyrovnávací potěr
Potěry nespojené pevně s podkladem musí mít více než 45 mm tlustou vrstvu a používají se jen v případě povrchů určených jako pochůzné. Takové potěry musí být od podkladu oddělené horizontální vrstvou (PVC nebo polyethylenové folie), která zabrání spojení tohoto vyrovnávacího potěru s podkladem. Je nutno, aby kolem stěn nebo sloupů byly nalepeny dilatační obvodové pásky ze stlačitelné polystyrénové pěny, například vhodný je Tapetex, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Folie v oddělující vrstvě musí přesahovat alespoň o 20 cm a musí být olepeny páskou. Tato technika je doporučována ze dvou důvodů.
1. Takto vytvořená podlaha je nezávislá na deformacích (např. zmenšení z důvodu hydrometrického smršťování, termální expanze, usedání, menších pokladů základů atd.)
2. Pásky z polyetylenu ve vhodné tloušťce tvoří efektivní bariéru před výpary, což znamená zamezení úniku vznikající vlhkosti z podlahy.
Pro tento typ vyrovnávacího potěru jsou určeny speciální produkty, které zaručují rozměrovou stálost, mají vysoké mechanické vlastnosti a zaručují trvanlivost užitných vlastností, protože jinak je potěr za normálních okolností náchylný k deformacím, např. zvlňováním. Pro takovou pokládku se doporučuje použít speciální ekokompatibilní minerální potěr Keracem Eco Pronto, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. s normální dobou tuhnutí, ale rychlým schnutím. Díky dokonalé tepelné vodivosti je vhodný na vyhřívané podlahy s dosažením nejvyšší účinnosti a rovnoměrnému rozvodu tepla. Po 24 hodinách už je možné na takový potěr lepit dlažbu, po 5 dnech dřevěné parkety.
Betonové potěry musí mít dilatační spáry vytvořeny mezi sloupy nebo v ploše nejméně každých 20-25 cm2, a to prořezáním potěru do hloubky asi 1/3. Je také nutno věnovat maximální pozornost elektrickým a rozvodným sítím, které mohou být v podlaze zabudovány.

 

Plovoucí vyrovnávací potěry
V případě, že je vyrovnávací potěr položen na vrstvě tepelně izolačního nebo zvukotěsného materiálu, jako jsou třeba desky z polystyrenu, korek, polyethylenová výztuž, jedná se o plovoucí vyrovnávací potěr. Aby se zamezilo výskytu prasklin, bylo by nejlépe, kdyby všechny veškeré rozvodové sítě vedly středem vyrovnávacího potěru.


Tepelný vyrovnávací potěr
Jedná se o plovoucí vyrovnávací potěr, ve kterém je vedena umělohmotná nebo kompozitní síť s kovovým jádrem. Ta je tvořena smyčkami či spirálami, přes které proudí voda o průměrné teplotě 40°C (nejvýše však 65°C). Tyto spirály jsou položeny na izolačních panelech, které usměrňují teplo přes volný prostor tak, aby docházelo k ohřevu pouze dané místnosti. Uvedený potěr se může provést jen tehdy, jestliže se provedla zkouška o neprodyšnosti vedeného potrubí. Ale i tady platí, že kolem sloupů a po celém obvodě je položena vrstva polystyrenu, nebo jiného stlačitelného materiálu a dilatační páska Tapetex, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Nad teplovodním potrubím musí být tloušťka vyrovnávacího potěru na nezbytné minimum, nejméně však 40 mm. Pro snížení maximální doby schnutí před pokládkou dlaždic se doporučuje použít směs cementových nebo speciálních pojiv. Pro takovou pokládku se doporučuje použít speciální ekokompatibilní minerální potěr Keracem Eco Pronto, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. s normální dobou tuhnutí, ale rychlým schnutím. Díky dokonalé tepelné vodivosti je vhodný na vyhřívané podlahy s dosažením nejvyšší účinnosti a rovnoměrnému rozvodu tepla. Po 24 hodinách už je možné na takový potěr lepit dlažbu, po 5 dnech dřevěné parkety.


Fáze vyrovnávacího potěru
Pro správné položení potěru je důležitý celý proces, na kterém závisí výsledný perfektně rovný povrch. Především je nutno za pomocí laserové technologie spočítat výšku podlahy pro celý povrch prostoru, na kterém bude provedena pokládka. Tak se docílí toho, že potěr bude položen ve stejné výšce a to i v různých místech budovy. Aby se zamezilo vzniku prasklin a porušení potěru, zejména pokud je pod jeho vrstvou vedeno potrubí, je nutné, aby měl potěr výšku nejméně 45 mm. Dále se doporučuje v těchto místech potěr ještě zesílit položením síťky z lehkého kovu. K vytvoření plochého a rovného povrchu na celé podlaze se nejdříve vytvoří výškové body-terče, podle kterých se následně vytvoří stejně vysoké pásy, jež budou sloužit jako referenční body. Poté se může pokládat, stlačovat a srovnávat samotný potěr. Hladká, kompaktní a úplně rovná vrstva se vytvoří pomocí speciálních nástrojů, jako je zednická lžíce, nebo elektrická zednická lžíce. U podlah s větší plochou je nutné vytvořit po zatvrdnutí dilatační spáry vyříznutím asi 1/3 tloušťky potěru a to každých 20 – 25 m2. Musí se ale dávat pozor, aby se nepoškodila elektroinstalační síť, která se může v místech vyskytovat. Jednotlivé spáry by měly být od sebe vzdáleny asi 4x4 až 5x5 m2.

 

Kontrola kvality potěru
Před samotnou pokládkou dlažby je nutné zkontrolovat, zda je cementový potěr ztvrdlý a hlavně vyschlý, bez zbytkové vlhkosti. U tradičních potěrů je doba tvrdnutí asi 7-10 dnů na každý centimetr tloušťky. Tedy doba tvrdnutí potěru tlustšího než 4 cm je nejméně 28 dní. Tuto dobu je potřeba dodržet, protože dlaždice musí být pokládány na ztvrdlý a dokonale vyschlý potěr, ve kterém již z větší části proběhlo i hydrometrické smršťování. Tím se sníží riziko prasklin na minimum. Dobu tvrdnutí a schnutí lze zkrátit použitím speciálních pojiv, které rychle vytvrzují a schnou. Pro takovou pokládku se doporučuje použít zavlhlá směs vyrobená z ekokompatibilního pojiva, Keracemu Eco, ideální pro Greenbuilding, smíchané s ekokompatibilním tříděným pískem Keracem Quarzo, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. a vodou. Nebo se může použít již hotový ekokompatibilní minerální potěr Keracem Eco Pronto, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Díky dokonalé tepelné vodivosti je vhodný na vyhřívané podlahy s dosažením nejvyšší účinnosti a rovnoměrnému rozvodu tepla. Po 24 hodinách už je možné na takový potěr lepit dlažbu, po 5 dnech dřevěné parkety.
Před samotným lepením dlaždic musí být potěr také perfektně čistý, aby nebyla znehodnocena přilnavost lepidla, které bude použito při lepení dlažby. Nesmí být na potěru prach, barva, olej, vosk, stopy omítky, sádry apod. V případě výskytu prasklin, jež mohly vzniknout hydrometrickým smršťováním nebo zejména nedodržením množství záměsové vody, musí být praskliny vhodně uzavřeny, slepeny ekokompatibilním, velmi rychle tvrdnoucím spojovacím prostředkem na opravu trhlin a puklin, výrobkem Kerarep Eco, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Vyznačuje se zejména vysokou přilnavostí k podkladu a tekutostí, čímž zajistí monolitické spojení a úplné vyplnění trhlin a puklin i s milimetrovým průřezem. Potěr musí být taky mechanicky odolný, tedy musí být přiměřený budoucímu užívání podlahy. Obecně platí, že tlaková odolnost v obytných domech by neměla být menší než 20N/mm2. Co se týká komerčních budov, tak se používá odolnost 30N/mm2.

 

Pokládka na podlahy z keramiky a na stávající plochy
V dnešní době je již docela běžná pokládka na stávající plochy, myšleno na podlahy, na kterých je položená dlažba. To lze však uskutečnit pouze v případě, že existující podlaha je bez prasklin, perfektně přiléhá k podkladu a je projekční kanceláří schváleno, že se může stávající podlaha dále zatížit. V případě, že tyto podmínky jsou splněny, se může začít pokládat. Původní podlahu je nutné ale nejdříve očistit teplou vodou se speciálními mycími prostředky, jako je ekokompatibilní mýdlo na čištění stávajících podlah a jiných ploch SLC Eco Silopark, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Neutrální mýdlový čistič má vysoký čistící účinek na všechny druhy podlah, jako jsou lakované dřevěné povrchy, parkety, laminové plovoucí podlahy, PVC, linoleum, gumové podlahy, mramor a keramika. Pokud ale stávající podlaha nesplňuje potřebné kritéria, musíme prasklé, či odlepené původní dlaždice vyjmout a vzniklý prostor vyplnit rychle tuhnoucí cementovou vyrovnávací ekokompatibilní hmotou Keralevel Eco LR, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. a již po 2 hodinách od vyrovnání se může pokračovat v dalších činnostech. Poté podlahu důkladně očistíme tak, jak bylo napsáno výše.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework