Z rozměrů systémové desky Schlüter®-BEKOTEC-EN vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru, která činí 32 mm (nad výlisky min. 8 mm). Smršťování vznikající během tvrdnutí potěru se neutralizuje v síti výlisků. Nemůže tak vznikat pnutí. Proto lze upustit od dilatačních spár v potěru. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru o velikosti 75 mm upnuto topné potrubí s průměrem 16 mm, které je součástí systému pro vytvoření topného potěru.


Obr.1: Schlüter®-BEKOTEC-EN

BEKOTEC-EN

Obr.2: Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

BEKOTEC-EN 23 F

 

Obr.3: Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

BEKOTEC-EN 23 F foto

 

Pokud je podlahová krytina keramická nebo kamenná dlažba, musí se na Schlüter®-BEKOTEC potěr nalepit separační rohož Schlüter®-DITRA. Podlahové materiály, u kterých není nebezpečí prasklin (např. parkety, koberec nebo umělohmotné krytiny), se pokládají bez použití Schluter®-DITRA přímo na potěr BEKOTEC. Výšku potěru je přitom třeba přizpůsobit příslušné tloušťce materiálu.

Kvůli výškovému vyrovnání plošných nerovností může být tloušťka vrstvy potěru nad výlisky částečně zvýšena do max. 25 mm, přičemž v značné části celkové plochy má být pokud možno dodrženo krytí 8/15 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN se pokládá na dostatečně nosný a rovný podklad. Větší nerovnosti je nutné předem vyrovnat potěrem nebo vhodným zpevněným zásypem.

V závislosti na požadavcích na izolaci proti kročejovému hluku, nebo tepelnou izolaci se, pokud je to nutné, pokládají na podklad další vhodné izolační vrstvy a příp. se překrývají PE- separační vrstvou. Pokud jsou na nosném podkladu kabely nebo potrubí, je nutno nad vyrovnávací vrstvou celoplošně položit izolaci proti kročejovému hluku dle DIN 18560-2. Při výběru vhodných izolačních materiálů je nutné zohlednit maximální stlačitelnost CP 4 (<= 4 mm). V případě, že nejsou konstrukční výšky pro provedení kročejové izolace z polystyrénu nebo minerálních vláken dostačující, lze použitím Schlüter®-BEKOTEC-BTS s tloušťkou pouhých 5 mm dosáhnout výrazného zlepšení kročejové neprůzvučnosti.

 Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se řeší 8 mm obvodovou páskou Schlüter®-BEKOTEC-BRS 810. Integrovaná fóliová patka na obvodové pásce musí ležet mezi podkladem (resp. na nejvrchnější izolační vrstvě) a deskou s výlisky. Pro lité potěry se použije obvodová páska Schlüter®- BEKOTEC-BRS 808 KF s lepící patkou. Obvodovou pásku na stěnu připevníme rubovým lepícím proužkem. Položením potěrové desky s výlisky na samolepící pěnovou patku se zabrání zatékání potěru.

 Desky s výlisky Schlüter®-BEKOTEC-EN se na okrajích musí přesně nařezat. Díky speciální obvodové desce Schlüter®- BEKOTEC-ENR 1520P je řezání zjednodušeno a šetří materiál. Desky BEKOTEC jsou pro vzájemné spojení opatřeny perem a drážkou, s čepovým spojem navíc.

 Pro vytvoření podlahového topení Schlüter®-BEKOTEC-THERM lze mezi výlisky upevnit topné potrubí s průměrem 16 mm, které je součásti systému. Vzdálenosti mezi potrubím je nutno zvolit dle požadovaného topného výkonu na základě výkonových diagramů systému Schlüter®-BEKOTEC.

 Při betonováni potěru se na desky s výlisky nanese čerstvý cementový potěr třídy pevnosti CT-C25-F4 (ZE 20) nebo síranovápenatý potěr CA-C25-F4 (AE 20) s minimálním krytím potěru 8 mm nad výlisky. Nesmí být překročena hodnota pevnosti v tahu při ohybu F5.

Pro vyrovnání výšky lze tloušťku vrstvy potěru zesílit na max. 25 mm nad výlisky. Pokud má být mezi dvěma místnostmi zabráněno přenosu kročejového hluku, je třeba zde potěr rozdělit dilatačním profilem Schlüter-DILEX-DFP.

 Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje chůzi po cementovém potěru, lze nalepit separační rohož Schlüter®-DITRA při dodržení technologického postupu uvedeného v technickém listě výrobku 6.1. Na síranovápenaté potěry lze pokládat Schlüter-DITRA po dosažení zbytkové vlhkosti menší než 2 CM-%.

 Přímo na vrchní stranu Schluter®- DITRA lze do tenkého lože lepidla pokládat keramické dlaždice nebo desky z přírodního, popř. umělého kamene. Dlažbu nad Schlüter®-DITRA je nutno rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole, podle platných předpisů. Pro zhotovení dilatačních spár se používají dilatační profily Schlüter®-DILEX-BWB, -BWS, -KS nebo -AKWS (viz technické listy vyrboků 4.6 - 4.8 a 4.18).

 Jako pružnou obvodovou spáru v místě přechodu podlahy a stěny je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter®- DILEX-EK, popř. -RF (viz technický list výrobku 4.14). Případný přesah obvodové pásky Schlüter®-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.

 Při použití keramické klima podlahy Schlüter®-BEKOTEC-THERM jako podlahového topení lze hotovou podlahovou konstrukci zahřívat již po 7 dnech.  Začíná se na teplotě 25 °C., dále se teplota na přívodu topné vody zvyšuje denně maximálně o 5 °C až do dosažení požadované užitné teploty.

Podlahové materiály, u kterých není nebezpečí prasklin (např. parkety, koberec nebo umělohmotné krytiny), se pokládají bez použití Schlüter®-DITRA přímo na potěr BEKOTEC. Výšku potěru je přitom třeba přizpůsobit příslušné tloušťce materiálu. Kromě platných předpisů pro pokládku podlahových krytin je nutno dbát na přípustnou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolenou krytinu.

Obr.4: Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520P, vhodná pro běžné cementové potěry

BEKOTEC-EN 2520P

Obr.5: Schlüter®-BEKOTEC-EN 1520PF, vhodná pro lité potěry

BEKOTEC-EN 1520P

Systém Schlüter-BEKOTEC je bezpečným systémem, který je navržen tak, aby se vlastní pnutí v potěru v síti výlisků modulárně neutralizovalo. Vznikne tak konstrukce s minimální deformací. V potěru nejsou žádné dilatační spáry, které by bylo nutno v dlažbě respektovat. Potěr zhotovený v systému Schlüter®-BEKOTEC lze při použití separační rohože Schlüter®-DITRA obkládat dlaždicemi z keramiky, přírodního nebo umělého kamene bezprostředně po dosažení pevnosti umožňující chůzi po potěru. Při instalaci podlahového topení lze začít s vytápěním již 7 dní po dokončení dlažby. Minimální tloušťka vrstvy potěru činí 32 mm. Tím se sníží celková výška konstrukce. Snížením tloušťky potěru se ušetří na množství potěru a tedy i na hmotnosti konstrukce. Výhoda se projeví ve statických výpočtech novostaveb nebo při modernizaci staré zástavby. Konstrukce podlahové krytiny, zhotovená v systému Schlüter®-BEKOTEC ve spojení s podlahovým vytápěním, ve srovnání s běžnými potěry pro podlahové topení reaguje rychleji na teplotní změny, protože se zahřívá či ochlazuje značně menší množství materiálu. Podlahové topení je proto možno provozovat v úsporném režimu s nízkou provozní teplotou. Nezávadná funkčnost a použitelnost systému Schlüter®-BEKOTEC - zejména bezpečné přenášení provozního zatížení byla doložena zkušební zprávou akreditovaného zkušebního ústavu.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework