Společnost Schlüter-Systems mezitím nabízí kompletní sortiment úzce sladěných výrobků pro jakoukoliv konstrukční skladbu. Schlüter-Systems nabízí partnerům a zpracovatelům kompletní balkonovou konstrukci od plošné drenáže přes kontaktní izolaci a separaci až po odvodňovací žlaby - vše od jednoho dodavatele.

V zásadě lze venkovní konstrukce rozdělit na tři základní typy:

 

-          volně vyložené balkony

-          terasy na rostlém terénu

-          střešní terasy

 

2. Volně vyložené balkony 

 

Dvě nejpoužívanější konstrukční skladby pro balkony jsou skladba se Schlüter®-DITRA  a řešení se Schlüter®-KERDI a Schlüter®-DITRA-DRAIN.

 

Podlahová konstrukce se Schlüter®-DITRA

Jedná o řešení se Schlüter®-DITRA jako kontaktní izolací, separací ve spojení a vyrovnání tlaku vodní páry.

Schlüter®-DITRA je izolace v těsném spojení s dlažbou. Kromě izolační funkce plní Schlüter®- DITRA funkci seperace ve spojení, neutralizující pnutí mezi podkladem a obkladem vznikající působením teplotních změn. Zbytková vlhkost je z podkladu (např. čerstvý potěr) odváděna díky schopnosti Schlüter-Ditra vyrovnávat přetlak

vodní páry. Poznamka: Spoje na sraz a napojení na stěny a vestavěné konstrukce se vytvoří pomocí izolačních pásek Schlüter®-KERDI-KEBA. Pro jejich těsné přilepení se používá Schlüter®- KERDI-COLL.

 

Obr.1:  Konstrukční skladba se Schlüter®-DITRA

 A.1.1

 

 

1          Nosná konstrukce

2          Spádový potěr

Předpokladem pro funkčnost konstrukce je dostatečný spád (1,5 - 2%) pro odvodnění.

 

3          Schlüter®-DITRA

Speciální polyetylenová rohož položená do tenké vrstvy lepidla s funkcemi kontaktní izolace, separace ve spojení a vyrovnání tlaku páry. Přelepení spojů na sraz izolační páskou Schlüter®- KERDI-KEBA pomocí těsnícího lepidla Schlüter®-KERDI-COLL.

 

4          Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene.

Pokládka do tenkého lože hydraulicky tuhnoucího, vodovzdorného a povětrnostním vlivům odolného lepidla.

 

Podlahová konstrukce se Schlüter®-KERDI a Schlüter®-DITRA-DRAIN

Nosná konstrukce s povrchem ve spádu je chráněna proti pronikající vodě kontaktní izolací Schlüter®-KERDI, přilepenou hydraulicky tuhnoucí maltou pro tenkovrstvé lepení. Mezi izolaci a dlažbu se do tenké vrstvy lepidla pokládá kapilárně pasivní kontaktní drenáž Schlüter®-DITRA-DRAIN. Dochází tak k celoplošnému odvětrání dlažby a tím i k rychlému a rovnoměrnému vyschnutí/ vytvrdnutí tenké vrstvy lepidla. Vznikající pnutí je neutralizováno separační funkcí Schlüter®-DITRA-DRAIN.

 Obr.2: Konstrukční skladba se Schlüter®-KERDI a Schlüter®-DITRA-DRAIN

 Obr.2

 

 Obr.3: Konstrukční skladba se Schlüter®-KERDI a Schlüter®-DITRA-DRAIN

 A.2.1

 

 

1          Nosná konstrukce

2          Spádový potěr

Předpokladem pro funkčnost konstrukce je dostatečný spád (1,5 - 2%) pro odvodnění.

 

3          Schlüter®-KERDI

Kontaktní izolace z polyetylénu, položená do tenké vrstvy lepidla. Spoje jsou lepeny těsnicím lepidlem Schlüter®- KERDI-COLL.

 

4          Schlüter®-DITRA-DRAIN

Kontaktní drenáž z polyetylénové rohože, položená do tenké vrstvy lepidla, s funkcemi kontaktní drenáž, provzdušnění a separace ve spojení.

Zachovejte možnost odvodnění!

 

5          Dlaždice keramické /slinuté nebo z přírodního kamene

Pokládka – také velkých formátů – do tenkého lože hydraulicky tuhnoucího,vodovzdorného a povětrnostním vlivům odolného lepidla.

 

3. Terasy na rostlém terénu

Konstrukční skladby pro terasy na rostlém terénu jsou podobné jako u volně vyložených balkonů. Důležitým komponentem u těchto teras je vrstva štěrku, která musí být umístěna pod nosnou konstrukcí a z čelní strany nosné konstrukce.

Tato vrstva zabraňuje kapilárnímu vzlínání.

 

4. Střešní terasy

Nejpoužívanějším řešením pro střešní terasy je konstrukční skladba se Schlüter®- TROBA-PLUS, Schlüter®- BEKOTEC-DRAIN a Schlüter®- DITRA-DRAIN.

Nosná konstrukce s povrchem ve spádu je proti pronikající vodě chráněna hydroizolací podle normy. Mezi izolaci a roznášecí vrstvu (potěr) se položí Schlüter®-TROBA-PLUS jako drenáž pro odvod prosáklé vody. Roznášecí vrstva je provedena v tenké vrstvě bez trhlin a vyboulení systémem Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN. Mezi potěr a dlažbu se pokládá do tenké vrstvy lepidla kapilárně pasivní kontaktní drenáž a separace ve spojení Schlüter®-DITRA-DRAIN.

Tím se dosáhne celoplošného provzdušnění nalepené dlažby, čímž dochází k rychlému a rovnoměrnému schnutí/ vytvrdnutí tenké vrstvy lepidla.

 

Obr.4: Konstrukční skladba se Schlüter®-TROBA-PLUS, Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN a Schlüter®-DITRA-DRAIN

 Obr.4

 

 

 Obr.5: Konstrukční skladba se Schlüter®-TROBA-PLUS, Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN a Schlüter®-DITRA-DRAIN

 C.3.1

 

 

1          Nosná konstrukce

2          Spádový potěr

Předpokladem pro funkčnost konstrukce je dostatečný spád (1,5 - 2%) pro odvodnění

 

3          Parotěsná zábrana

podle normy

 

4          Tepelná izolace

Tloušťka podle požadavku

 

5          Stavební hydroizolace podle normy

6          Schlüter®-TROBA-PLUS

Kapilárně pasivní plošná drenáž pro funkční odvod průsakové vody a celoplošné provzdušnění.

Zachovejte možnost odvodnění!

 

7          Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Tenkovrstvá roznášecí vrstva jako systém funkčně bezpečných plovoucích potěrů bez trhlin. (Cementový potěr CT - C25 - F4 nebo drenážní potěr).

 

8          Schlüter®-DITRA-DRAIN

Kontaktní drenáž z polyetylénové rohože s funkcemi drenáž, provzdušnění a separace.

Zachovejte možnost odvodnění!

 

9          Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene

Pokládka – i velkých formátů – do tenkého lože hydraulicky tuhnoucího, vodovzdorného a povětrnostním vlivům odolného lepidla.

5. Závěr

Bezpočet referencí v tuzemsku a zahraničí potvrzuje, že balkony a terasy, které byly odborně

provedeny s použitím výrobků Schlüter-Systems, jsou bez závad i v extrémních klimatických

podmínkách.

 

 


JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework